Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputVEŠTINE PRENOŠENJA ZNANJA I INFORMACIJA
(TRAIN THE TRAINER)

 

Opšte o obuci:

Interaktivna mentorska obuka namenjena je kabinskom osoblju koji u svakodnevnom radu prenose znanja i  informacije drugima sa ciljem savladavanja veština dizajniranja i razvoja uspešne obuke kao i osobama koje žele sticanje zvanja instruktora za kabinsko osoblje.

Obuka se sastoji od 22 školska časa.

U okviru obuke proučavaće se sledeće oblasti:

 • Trening, obuka, seminar, radionica - sličnosti i razlike; Trener, instruktor, predavač - uloge
 • Prenošenje znanja i informacija odraslima - kako odrasli uče
 • Utvrđivanje potrebe za obukom - TNA
 • Dizajniranje obuke u skladu sa ciljevima i polaznicima
 • Planiranje i priprema obuke
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Aktivnosti kroz koje se uči
 • Polaznici i kako sa njima
 • Izvođenje obuke - metode i tehnike
 • Evaluacija obuke
 • Preporuke, trikovi, vežbe, "ledolomci", male tajne "velikih" trenera
Polaznici tokom kursa imaju više progress testova, više usmenih procena tokom praktične nastave.  Polaznik koji ima prisustvo na minimum 80% fonda časova,  uspešno položene sve progress testove, uspešno završene usmene procene stiču pravo na polaganje završnog testa. Polaznik koji uspešno položi završni test stiče sertifikat o uspešno završenoj obuci. 
 

Trajanje obuke:

Školovanje traje 3 dana.

Uslovi za upis:

-posedovanje dozvole kabinskog osoblja (cabin crew attestation)

-minimum 2 godine radnog staža u struci

Potrebana dokumenta za upis:

 • dozvola kabinskog osoblja (cabin crew attestation) - fotokopija
 • Curiculum Vitae (CV)

 • Slika kandidata (1x portret 3,5x4,5cm)

Cena obuke:

Iznos školarine za obuku TRAIN THE TRAINER je 500 eur u dinarskoj protiv vrednosti na dan uplate po prodajnom kursu Uni Credit Banke..

Školarina obuhvata:

 • udžbenike, audio i video materijale

 • teorijsku nastavu

 • praktičnu nastavu

 • Polaganje završnog ispita u Akademiji

 • Izdavanje Diplome/Sertifikata

Novosti