Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputNaziv programa

Stručno osposobljavanje za Kategoriju 1 u prevozu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju

Ciljna grupa

 • Zaposleni u javnim i privatnim preduzećima koja izvoze proizvode i artikle koji sadrže opasni teret
 • Svi oni koji žele da se prekvalifikuju i osposobe za posao u oblasti prevoza opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju

 

Ciljevi programa

Lica koja uspešno završe obuku biće u stanju da:

 • Primenjuju ICAO-IATA propise o prevozu opasnog tereta
 • Razlikuju obaveze pošiljaoca i prevozioca
 • Identifikuju opasni teret koji je

               - zabranjen za vazdušni prevoz

               - dozvoljen kao roba u skladu sa propisima

               - izuzet od propisa delimično ili u celini

 • Identifikuju 9 klasa opasnog tereta prema utvrđenim kriterijumima
 • Koriste informacije iz liste opasnog tereta
 • Primenjuju opšte zahteve za pakovanje i instrukcije za pakovanje
 • Ispravno označavaju i postavljaju nalepnice na paket opasnog tereta
 • Ispravno popunjavaju izjavu pošiljaoca
 • Primenjuju procedure u slučaju opasnosti kada dođe do curenja ili oštećenja paketa opasnog tereta

Opis obuke

Obuka uključuje teorijsku nastavu i završni test. Nastavu izvode kvalifikovani instruktori uz korišćenje važećeg izdanja IATA Propisa za prevoz opasnog tereta (izdanje na engleskom jeziku).

Literatura za obuku

Važeće izdanje IATA DGR

Provera znanja

Provera znanja se vrši pismenim putem (testom) na kraju odslušane nastave. Vrednovanje znanja slušalaca se ocenjuje procentualno od 1 do 100%. Uspešno je završio kurs onaj slušalac koji dobije najmanje 80%.

Slušalac koji je uspešno završio kurs dobija sertifikat, kao i POTVRDU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZASPOLENOG NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA u formatu koji je predviđen Pravilnikom o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti  zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta ("Službeni glasnik RS", broj 42/13).

 

Okvirno trajanje obuke

Predviđeno je ukupno 80 časova.

Nastava se može organizovati u zavisnosti od potreba grupe i odluke centra:

 1. U varijanti celodnevne nastave predviđeno je 8 časova dnevno
 2. U varijanti popodnevne nastave predviđeno je 4 časa dnevno 4 puta nedeljno

 

Varijanta

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

1

76

4

10

2

76

4

20

 

Uslovi za uključenje

Minimalni uslov za uključenje u program obuke je:

 • Srednja stručna sprema
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika

Novosti