Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid Input 

Elite Academy Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti transporta opasnog tereta posluje u sastavu pravnog lica ELITE AVIATION doo Beograd i bavi se školovanjem vazduhoplovnog osoblja odgovornog za transport opasnog tereta vazdušnim putem.

Elite Academy  je akreditovan od strane Direktorata civilnog vazduhoplovrstva R. Srbije za sprovođenje obuka vazduhoplovnog osoblja u oblasti transporta opasnog tereta, prema međunarodnim standardima Rešenjem br: 5/1-09-0024/2016-0004

 

Elite Academy radi u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, podzakonskim aktima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ICAO regulativom, IATA regulativom, EASA (European Aviation Savety Agency) regulativom, međunarodnim vazduhoplovnim standardima, ELITE AVIATION kompanijskim standardima i preporučenoj praksi .

Teoretska nastava se vrši po Vašem izboru - na srpskom ili engleskom jeziku.

Sa Vama će raditi visokoobrazovani profesori teoretske nastave i iskusni instruktori  praktične obuke.

Pored redovne nastave na raspolaganju Vam je individualna i grupna konsultacija.

Pored zakonske regulative i međunarodnih vazduhoplovnih standarda, ELITE AVIATION je definisao, dostigao i održava sopstvene kompanijske standarde i u domenu potpune IT automatizacije nastavnog procesa (održava se interaktivna, paper less nastava, uz upotrebu: interneta, smart boarda, whiteboarda, grafoskopa i projektora, kao i nastava u posebnoj računarskoj učionici opremljenoj za fonetsku nastavu i za elektronsko polaganje ispita).

Što se praktičnog dela obuke tiče, veoma je kompleksan, zanimljiv i što je najbitnije trudimo se da Vam predstavimo realne uslove i situacije u kojima se možete naći.

Elite Academy je jedan od tehnički najsavremenijih centara za školovanje vazduhoplovnog osoblja u regionu.

Po završetku školovanja kandidati stiču međunarodno priznatu Diplomu o uspešnom završetku školovanja, kao i POTVRDA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZASPOLENOG NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA u formatu koji je predviđen Pravilnikom o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti  zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta ("Službeni glasnik RS", broj 42/13).

 

Zašto je Elite Academy vaš pravi izbor?

Zato što:

 

• ne morate imati predznanja iz oblasti vazduhoplovstva da bi ste upisali akademiju;

• stičete znanja i veštine, stručnost u najtraženijem zanimanju današnjice, primenjiva i praktična znanja, uz akreditovanu međunarodnu priznatu diplomu;

• je usklađena sa ICAO i IATA međunarodnim vazduhoplovnim standardima, kao i sa standardima opšteg sistema kvaliteta;

• je jedan od tehnički najsavremenijih centara za školovanje vazduhoplovnog osoblja u regionu;

• ima instruktorski tim vrsnih stručnjaka;

• pruža znanje kao osnov za dobru budućnost;

• podstiče tokom školovanja podizanje nivoa aspiracije kod studenata;

• po završetku školovanja i sticanju Diplome najbolje studente iz klase Akademija regrutuje za sopstvene  potrebe i za potrebe partnerskih avio prevoznika;

•ima najbolji odnos cene i kvaliteta školovanja;

• školarinu je moguće platiti na rate, bez kamate.

Naša kompanija je u mogućnosti da izađe u susret svim Vašim zahtevima i očekivanjima na putu do ostvarenja vašeg vazduhoplovnog sna!

 

Novosti