Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid Input14.12.2015. Elite Academy na Internet stranicu www.eliteacademy.edu.rs postavio novi redizajnirani sajt.
Redizajnirani sajt je do 21.12.2015. godine u test fazi kako bi se uočili i odklonili eventualni nedostaci. 
Nakon test faze konačna verzija sajta se očekuje na internetu 22.12.2015.godine

Novosti